5 powodów, dla których warto wybrać kolekcję PDMC

Planowanie zakładów i systemów wyposażenia to rodzaj prac projektowych, do których oprogramowanie AutoCAD nadaje się doskonale. Dlaczego więc warto rozważyć zmianę? Product Design and Manufacturing Collection wzbogaca AutoCAD o wyjątkowe funkcje przeznaczone do planowania zakładów produkcyjnych, które pomagają szybciej i dokładniej tworzyć projekty układów, a także dodatkowe narzędzia zapewniające lepszą wizualizację, kontrolę i optymalizację projektu.

SPECJALISTYCZNE ZESTAWY NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

Dzięki specjalnym funkcjom planowania zakładów produkcyjnych i systemów można wielokrotnie wykorzystywać wszystkie posiadane dane oraz zwiększać produktywność, korzystając ze znanego oprogramowania. Wyjątkowe funkcje przyspieszają procesy planowania, na przykład umożliwiając konwertowanie prostych ścieżek lub polilinii narysowanych w oprogramowaniu AutoCAD na łańcuchy zasobów. Ponadto dzięki wbudowanej obsłudze formatu plików DWG™ można z łatwością korzystać z istniejących danych i zwiększać produktywność.

UKŁADY I WIZUALIZACJE 3D

Automatyczne konwertowanie układów 2D na połączone reprezentacje 3D sprawia, że zmiana wprowadzona w jednym miejscu jest automatycznie odzwierciedlana w innym. Możliwość zintegrowania danych z wielu programów CAD i chmury punktów pozwala sprawdzać kolizje w całym projekcie, co może obejmować też aktualny, rzeczywisty stan obiektu. Dla klientów i innych zainteresowanych osób można tworzyć animacje i renderować wirtualne obrazy układu, aby jasno przedstawiać im swoje pomysły w trójwymiarze.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI BOGATEJ BIBLIOTECE ZASOBÓW INFRASTRUKTURY PRZEMYSŁOWEJ

Zawarte w kolekcji oprogramowanie Factory Design Utilities obejmuje bogatą bibliotekę typowych zasobów używanych w układach zakładów produkcyjnych i systemów, która umożliwia tworzenie i dodawanie do projektu niestandardowych, unikatowych zasobów. Poza tym pozwala tworzyć zasoby w wielu wariantach lub korzystać z narzędzi do automatyzacji projektowania iLogic w celu opracowywania konfigurowalnych zasobów, które można łatwo modyfikować i wstawiać do układu.

ANALIZA WYDAJNOŚCI NA POZIOMIE ZAKŁADU I SYSTEMU

Już na wczesnym etapie projektowania zakładu można przeanalizować jego organizację pod kątem efektywnego przepływu materiałów i określić obszary, w których ponoszone są nieprzynoszące wartości dodanej koszty transportu materiałów w obrębie zakładu. Pozwala to w krótkim czasie ocenić wiele potencjalnych scenariuszy i w czasie rzeczywistym uzyskać informacje na temat różnych układów.

AUTOMATYZACJA RYSUNKÓW INSTALACJI

Możliwość automatycznego tworzenia rysunków instalacji układów, w tym widoków planów i rysunków przekrojów. Rysunki są zespolone z projektem, co oznacza, że po każdej zmianie projektu układu aktualizują się automatycznie.


Product Design & Manufacturing Collection obejmuje nowej generacji procesy AutoCAD do planowania układów zakładów produkcyjnych. Przejdź na pakiet produktów z wbudowanymi funkcjami umożliwiającymi efektywniejsze projektowanie zakładów przemysłowych.

5 powodow

Dowiedz się więcej o Product Design & Manufacturing Collection