AutoCAD i Autodesk Construction Cloud

Chmurowe rozwiązanie Autodesk Construction Cloud w myśl odpowiedzi na wymagania Wspólnej Przestrzeni Danych (Common Data Environment) pozwala całemu zespołowi projektowemu zarządzać dokumentami i je kontrolować.

Rozwiązanie Autodesk Construction Cloud:

  • ułatwia zespołom projektowym współpracę i zarządzanie danymi od projektu, aż po realizację budowli,
  • usprawnia procesy projektowe weryfikacji i zatwierdzania dokumentów.

Środowisko ACC składa się z szeregu produktów: Docs, BIM Collaborate, BIM Collaboare Pro, Build, Takeoff. Każdy moduł jest wykorzystywane przez cały cykl życia projektu przez wszystkich członków zespołu projektowego, w tym architektów, projektantów, inżynierów, wykonawców, podwykonawców, kreślarzy, specjalistów ds. procesów, menedżerów ds. BIM i VDC, kierowników projektów, właścicieli, wytwórców i wielu innych.

Dodatkowo, połączenie rozwiązania chmurowego z programem AutoCAD pozwala zautomatyzować projektowanie poprzez specjalistyczny zestaw narzędzi branżowych, a także aplikacji internetowych, mobilnych i również chmurowych.


AutoCAD to oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), które służy do precyzyjnego kreślenia, projektowania i modelowania 2D i 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni, obiektów siatki, funkcji dokumentacji i innych. Zawiera:

  • funkcje automatyzacji zadań i zwiększania wydajności, takie jak: porównywanie rysunków, liczenie, dodawanie obiektów i tworzenie tabel,
  • siedem specjalistycznych zestawów narzędzi do: projektowania instalacji elektrycznych, procesów technologicznych, rysunków układów architektonicznych, projektowania elementów mechanicznych, tworzenia map 3D, dodawania zeskanowanych obrazów i przekształcania obrazów rastrowych.

AutoCAD umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i opisywanie rysunków za pomocą komputera, przeglądarki internetowej, urządzeń mobilnych i rozwiązań chmurowych. 

Dowiedz się więcej, pobierając broszurę poniżej.