Dlaczego warto wybrać kolekcję AEC?

Kolekcja AEC (Architecture Engineering & Construction Collection) przyspiesza procesy projektowe i poprawia jakość dzięki zintegrowanym przepływom pracy do zarządzania dokumentami, projektowania koncepcyjnego, modelowania, koordynacji i dokumentacji.


  • Projektowanie budynków 

Popraw jakość projektu
Przekraczaj oczekiwania klientów dzięki oprogramowaniu do projektowania i analizy, które pozwala wykorzystać kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Lepsza współpraca
Usprawnij współpracę i wydajność projektu dzięki wspólnemu środowisku danych opartemu na chmurze.

Przyspiesz proces projektowania
Dzięki inteligentnemu projektowaniu opartemu na modelach i automatyzacji zadań można skupić się na najważniejszych wyzwaniach projektowych.


  • Projektowanie infrastruktury

Podejmuj lepsze decyzje projektowe
Pracuj z połączonymi narzędziami do tworzenia koncepcji, projektowania, analizy i optymalizacji, aby lepiej spełniać wymagania projektowe i zwiększać zadowolenie klienta.

Usprawnij koordynację zespołu
Usprawnij współpracę i wydajność projektu dzięki wspólnemu środowisku danych opartemu na chmurze.

Dbaj o konstrukcyjność
Efektywna koordynacja od projektu do budowy w celu zmniejszenia ryzyka, zminimalizowania liczby błędów (RFI) i zapewnienia wykonalności.


  • Budowa 

Wczesne ograniczanie ryzyka
Korzystaj z jednej platformy zarządzania dokumentami na etapie projektowania i budowy, aby lepiej kontrolować jakość, koszty i harmonogram.

Unikaj kosztownych przeróbek
Wykorzystaj zaawansowane narzędzia do koordynacji 3D, które wykrywają kolizje, błędy i pominięcia.

Napędzaj innowacje
Dzięki symulacji harmonogramu i kosztów możesz pewnie posuwać swoje projekty do przodu.