E-book: Co nowego w Revit 2023

Najważniejsze funkcje oprogramowania Revit

Zmieniające się funkcje i wielobranżowe zestawy narzędzi w oprogramowaniu Revit® mogą pomóc każdemu specjaliście w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa w pracy indywidualnej i zespołowej. Rozwiązanie Revit® służy do wspierania procesów zgodnych z modelowaniem informacji o budynku (BIM).

Oferuje on zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków, a także elementów infrastruktury i całościowego zarządzania nimi. Program Revit obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej zapewniając dostęp wielu uczestnikom do skoordynowanych i aktualnych modeli. Zapewnia lepszą koordynację i jednocześnie redukuje liczbę kolizji oraz niespójności projektowych, co przekłada się na znacząco niższą ilość rewizji i poprawek.

revit

 

Dlaczego warto korzystać z programu Revit?

 

 • Wyższa wydajność projektowania: Wyeliminuj obciążenia produkcyjne dzięki wbudowanej automatyzacji tworzenia dokumentacji projektowej i zarządzania nią.
 • Połączenie zespołów i procesów projektowych: Zapisuj, synchronizuj i udostępniaj oparte na modelach dane BIM i CAD w programie Revit oraz łącz multidyscyplinarne zespoły i procesy.
 • Przejęcie kontroli nad danymi projektowymi: Korzystaj z programu Revit jako podstawowego źródła danych dla procesu BIM. Opracowuj i wdrażaj standardy, procesy projektowe i struktury
 • Komponenty parametryczne : Umieszczaj ściany, drzwi i okna w otwartym, graficznym i bogatym w parametry systemie do projektowania i tworzenia form. 
 • Współdzielenie pracy : Zapisuj, synchronizuj, przeglądaj i aktualizuj wyniki pracy w centralnie współdzielonym modelu w środowisku współpracy projektowej oprogramowania Revit.
 • Zestawienia : Korzystaj z tabel, aby sprawniej przechwytywać, filtrować, sortować, wyświetlać i udostępniać dane projektowe.
 • Zgodność operacyjna : Oprogramowanie Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i tworzenie łączy do często używanych formatów plików BIM i CAD, w tym IFC, 3DM, SKP, OBJ i innych.
 • Opisywanie : Efektywnie przekazuj koncepcje projektu przy użyciu narzędzi do oznaczania, wymiarowania i ilustrowania w 2D i 3D.
 • Parametry globalne : Uwzględniaj koncepcję projektu dzięki globalnym parametrom projektowym, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości.  
 • Narzędzia i rozwiązania dla programistów : Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Revit, korzystając z dodatku Dynamo, dostępu do interfejsu API, rozwiązań dla programistów i zawartości BIM dostępnych w sklepie Autodesk App Store.
 • Projektowanie generatywne w programie Revit : Oceniaj i porównuj alternatywne rozwiązania projektowe na dużą skalę dzięki dostępnej w oprogramowaniu Revit funkcji projektowania generatywnego. Dostępne wyłącznie dla subskrybentów kolekcji AEC Collection.
 • Ustawienia widoczności i nadpisywania : Steruj widocznością przez ukrywanie, odsłanianie i wyróżnianie elementów budynku. Korzystaj z nadpisań, aby dostosować wygląd. 
 • Modelowanie bryłowe 3D do tworzenia złożonych form: Twórz specyficzne dla terenu budowy badania form, profili i szkiców w lokalnym środowisku modelowania bryłowego oprogramowania Revit, a także używaj wczytywalnych rodzin brył, aby ustandaryzować i powtarzać geometrie w ramach projektu.
 • Standardowa i niestandardowa zawartość rodzin: Wczytuj treści z chmury Autodesk do projektu programu Revit lub twórz własne biblioteki elementów budynku.
 • Personalizacja i dostosowanie: Dostosuj interfejs użytkownika do własnych potrzeb, korzystając z konfigurowalnych skrótów klawiaturowych, wstążek i pasków narzędzi. 

 

Wypełnij formularz poniżej, aby pobrać cały e-book na temat nowości w oprogramowaniu Revit 2023 i dowiedzieć się więcej!
Wyrażam zgodę na kontakt przy użyciu mojego adresu e-mail i numeru telefonu w celu przedstawiania ofert i realizacji kampanii promocyjnych przez firmę TD SYNNEX Poland Sp. z o.o., firmę Autodesk Sp z o.o., Autoryzowanych Partnerów Autodesk (lista partnerów dostępna jest tutaj) oraz agencje marketingowe współpracujące z TD SYNNEX Poland Sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka TD SYNNEX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa). Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mailowy) przetwarzane będą w celach marketingowych, czyli w szczególności w celu przedstawiania ofert produktów firmy Autodesk przez nas dystrybuowanych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować ofertę oprogramowania Autodesk. Twoje dane mogą zostać przekazane spółce Autodesk (Autodesk Sp. z o.o., ul. Lubomirskiego 24, 31-509 Kraków), Partnerom handlowym firmy Autodesk, których lista jest dostępna tutaj lub agencjom marketingowym współpracującym z TD SYNNEX Poland sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj), celem przedstawienia najkorzystniejszych ofert produktów Autodesk.

Masz prawo: wycofać swoją zgodę e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com, dostępu do swoich danych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Twoje prawa zostały naruszone. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych. Sprzeciw możesz wnieść do nas e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com. Masz pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód.