E-book: Przełomowe rozwiązania w planowaniu zakładów przemysłowych

Jak liderzy branży digitalizują procesy i przekształcają projekty zakładów przemysłowych?

Cyfryzacja procesu tworzenia układu obiektów przemysłowych przyspiesza wytwarzanie produktów i pomaga koncentrować się na wprowadzaniu innowacji.

Gdy zmiany popytu, przepisów, działania łańcuchów dostaw lub oczekiwań klientów wymuszają wprowadzenie zmian w produkcie, często okazuje się, że konieczna jest zmiana konfiguracji lub reorganizacja zakładu produkcyjnego.

Takie zamieszanie może prowadzić do wad produktów, nadmiernie wydłużać czas i zwiększać wydatki na wprowadzanie potrzebnych modyfikacji, a nawet uniemożliwić spełnianie wymagań klientów.

Zintegrowane modelowanie zakładów przemysłowych pozwala szybciej reagować na zmiany, umożliwiając współpracę osób z wielu działów, partnerów zewnętrznych i klientów nad pojedynczym, zintegrowanym modelem zakładu.

Możliwość skoordynowania procesów wytwórczych, linii produkcyjnej i samego obiektu na etapie planowania zakładu przemysłowego pozwala projektować bardziej elastyczne, innowacyjne, ekologiczne i zoptymalizowane zakłady.


"Nie traktujemy już projektowania zakładów przemysłowych jako przedsięwzięć ukończonych i zamkniętych po uruchomieniu linii produkcyjnej. Zamiast tego postrzegamy je jako coś, co nieustannie się zmienia. Dążymy do zintegrowania danych w czasie rzeczywistym z modelem cyfrowym w celu monitorowania działania zakładu i wprowadzania w nim niezbędnych zmian — na miejscu lub zdalnie." Matthias Bertling, starszy menedżer ds. planowania zakładów przemysłowych, e.GO

Wypełnij formularz poniżej, aby pobrać cały e-book i dowiedzieć się więcej!
Wyrażam zgodę na kontakt przy użyciu mojego adresu e-mail i numeru telefonu w celu przedstawiania ofert i realizacji kampanii promocyjnych przez firmę TD SYNNEX Poland Sp. z o.o., firmę Autodesk Sp z o.o., Autoryzowanych Partnerów Autodesk (lista partnerów dostępna jest tutaj) oraz agencje marketingowe współpracujące z TD SYNNEX Poland Sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka TD SYNNEX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa). Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mailowy) przetwarzane będą w celach marketingowych, czyli w szczególności w celu przedstawiania ofert produktów firmy Autodesk przez nas dystrybuowanych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować ofertę oprogramowania Autodesk. Twoje dane mogą zostać przekazane spółce Autodesk (Autodesk Sp. z o.o., ul. Lubomirskiego 24, 31-509 Kraków), Partnerom handlowym firmy Autodesk, których lista jest dostępna tutaj lub agencjom marketingowym współpracującym z TD SYNNEX Poland sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj), celem przedstawienia najkorzystniejszych ofert produktów Autodesk.

Masz prawo: wycofać swoją zgodę e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com, dostępu do swoich danych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Twoje prawa zostały naruszone. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych. Sprzeciw możesz wnieść do nas e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com. Masz pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód.