Główne powody, dla których firmy zarządzające projektami inżynieryjnymi wybierają Autodesk

Dlaczego warto wybrać Autodesk?

Obecnie firmom zarządzającym projektami z zakresu inżynierii procesowej, które korzystają z niepołączonych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych, wykresów Gantta, poczty elektronicznej i procesów opartych na dokumentach papierowych, trudno jest rozwijać działalność w celu zdobywania kolejnych projektów i realizowania ich z odpowiednim zyskiem.

Konieczność przenoszenia danych między odizolowanymi repozytoriami prowadzi do spadku produktywności i większego marnotrawstwa. Kluczowe osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji nie mają wglądu w kondycję firmy i jej projekty ponieważ tak rozproszone dane trudno jest analizować.

  • Więcej pozyskiwanych klientów

Uczestnictwo w przetargach na duże projekty z dziedziny inżynierii procesowej to proces złożony i długotrwały. Jeśli poda się zbyt wysoką cenę, można stracić zlecenie. Jeśli natomiast zaoferowana cena będzie za niska, można wygrać przetarg, ale projekt okaże się nieopłacalny. Jak więc analizować potencjalne projekty pod kątem ryzyka i szybko tworzyć dokładne oferty, które wyróżnią się na tle konkurencji? Narzędzia Autodesk do konfiguracji ofert, zarządzania wycenami i automatyzacji sprzedaży przyspieszają przygotowywanie ofert przetargowych, ograniczając jednocześnie liczbę inżynierów potrzebnych do tworzenia szacunków i wspierania zespołów sprzedażowych.

  • Większa rentowność projektów

Rentowność projektu jest bezpośrednio powiązana z rozpoznawaniem, przewidywaniem i ograniczaniem ryzyka. Lepsze przekazywanie danych przez zespoły ds. sprzedaży może pomóc w identyfikowaniu zagrożeń i planowaniu środków zaradczych. Poprawa komunikacji w projekcie dzięki scentralizowanym danym oraz tablicom narzędzi do przesyłania zgłoszeń i śledzenia problemów może pomóc w monitorowaniu postępów i wdrażaniu planów awaryjnych, zanim wystąpią problemy.

  • Projektowanie na potrzeby wytwarzania

Zespół inżynierów projektowych jest pod presją, aby szybko tworzyć projekty i jak najszybciej przekazywać je do produkcji. Jeśli jednak nie weźmie się pod uwagę materiałów, tolerancji i wykonalności, dochodzi do marnotrawstwa i konieczności wprowadzania poprawek. Cyfrowe zarządzanie danymi i procesami pozwala zautomatyzować standardowe procesy, dzięki czemu zespół projektowy może skoncentrować się na jakości. Zapewnia to wykonalność projektów z wykorzystaniem wybranej technologii produkcyjnej i materiału.

  • Spełnianie wymagań konstrukcyjnych

Koordynowanie prac projektowych w zespołach wewnętrznych może być wyzwaniem. Największych trudności, jakie mogą pojawić się w trakcie projektu, może natomiast przysporzyć współpraca z konsultantami, podwykonawcami i ich łańcuchami dostaw. Liczbę problemów z wykonalnością projektu na placu budowy można ograniczyć dzięki scentralizowanemu środowisku danych projektowych, które zapewnia połączony model projektu umożliwiający wykrywania kolizji i weryfikację projektu.

  • Lepsza współpraca

Scentralizowane środowisko danych (CDE), które obejmuje przesyłanie dokumentacji projektowej i śledzenie problemów, łączy dane projektowe z działaniami w terenie i pomaga zespołom skupić się na wspólnym celu projektu. Pozwala koordynować złożone informacje oraz integrować procedury i systemy, które są unikatowe dla danego projektu, w celu połączenia konsultantów, wykonawców i dostawców w ramach wspólnego procesu.

Wartość Autodesk

Tylko Autodesk oferuje kompleksowy zestaw narzędzi programowych do projektowania, budowania i obsługi wielkich projektów inżynierii procesowej oraz budynków, które je obsługują. Można je kupować elastycznie i wdrażać w sposób modułowy, co pozwala wprowadzać transformację cyfrową prowadzonych działań we własnym tempie.