Innovyze - rozwiązanie Autodesk do zarządzania zasobami wodnymi

Zarządzanie zasobami wodnymi wymaga wiele uwagi, również w celu sprostania zmianom klimatycznym. Rozwiązania w zakresie modelowania, symulacji i analityki predykcyjnej dostarczane przez Innovyze umożliwiają bardziej opłacalne i zrównoważone projektowanie sieci dystrybucji wody, systemów poboru wody, oczyszczalni ścieków i systemów ochrony przeciwpowodziowej.

Dzięki połączeniu portfolio produktów Innovyze z możliwościami rozwiązań do projektowania i analizy firmy Autodesk - takich jak Autodesk Civil 3D, Autodesk InfraWorks i Autodesk Construction Cloud - inżynierowie budownictwa, przedsiębiorstwa wodociągowe i eksperci ds. wody mogą lepiej rozwiązywać te problemy i usprawniać planowanie.
 

Główne produkty Innovyze

Poniżej przedstawiono główne produkty Innovyze, zintegrowane z rozwiązaniami Autodesk:

drainage

InfoDrainage - dostępny w wersjach Standard i Ultimate - jest kompletnym rozwiązaniem do projektowania i analizy używanym przez planistów, architektów krajobrazu, inżynierów i konsultantów, aby uzyskać dostęp do kompletnego rozwiązania BIM do projektowania i weryfikacji systemów odwadniających, zapewniając zrównoważone, opłacalne i zgodne z przepisami projekty.

works icm

InfoWorks ICM - dostępny w wersji Standard i Ultimate - to zaawansowane oprogramowanie Integrated Catchment Modelling (ICM), które umożliwia szybkie, dokładne i wspólne tworzenie złożonych hydraulicznych i hydrologicznych elementów sieci dla gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki InfoWorks ICM można planować zwiększenie pojemności, rozbudowę systemu i scenariusze awaryjne, generować łatwo interpretowane wyniki wizualne i zaspokajać potrzeby małych agencji i dużych przedsiębiorstw.

ws pro

InfoWorks WS Pro - umożliwia inżynierom dokładne modelowanie systemów dystrybucji wody. Dzięki wielostanowiskowej bazie danych ułatwia współpracę między osobami z zespołu i spoza niego, a także z ich organizacji. Symuluje probabilistyczne scenariusze dla planowania krótko- i długoterminowego. Dokładne odwzorowanie działania systemu przy rekordowych prędkościach, w tym szerokiego zakresu pomp i zaworów.

water pro

InfoWater Pro - oprogramowanie do modelowania systemu dystrybucji wody w intuicyjnym interfejsie GIS. Dzięki narzędziom do analizy przestrzennej dostępnym w ArcGIS Pro można łatwo tworzyć i zarządzać modelami, testować niezliczone scenariusze za pomocą szerokiej gamy symulacji, a także przejrzyście prezentować wyniki i udostępniać je w ArcGIS Online. Po raz pierwszy Autodesk oferuje opartą na ArcGIS aplikację firmy ESRI.

Ciesz się pracą z produktami Innovyze!