Inventor Professional, czyli innowacyjne produkty w krótszym czasie

Oprogramowanie Autodesk® Inventor® oferuje profesjonalne rozwiązania inżynierskie do projektowania mechanicznego 3D, symulacji, tworzenia narzędzi i komunikacji projektowej, które pomagają ekonomicznie i w krótkim czasie tworzyć wartościowe produkty. Dzięki oprogramowaniu Inventor inżynierowie mogą zintegrować dane 2D i 3D w jednym środowisku projektowym, tworząc wirtualną reprezentację produktu końcowego – umożliwia im ona zatwierdzenie jego formy, dopasowania i funkcji przed wytworzeniem.

Mierzysz się z tymi wyzwaniami?

 • Zwiększenie innowacyjności przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzania na rynek.
 • Współpraca z architektami przy projektach BIM.
 • Ponowne wykorzystanie istniejących danych projektowych DWG™.
 • Krótszy czas poszukiwania projektów do ponownego wykorzystania.
 • Przygotowywanie nienatywnych modeli CAD na potrzeby nowych projektów.
 • Zbyt długi czas projektowania rurociągów i przewodów.
 • Optymalizacja wydajności produktu przy minimalizacji fizycznych prototypów.
 • Wykorzystywanie wielu systemów CAD do projektowania i produkcji.
 • Szybkie tworzenie rysunków gotowych do wykorzystania na etapie produkcji.
 • Automatyzacja procesów w celu sprostania wymaganiom masowej personalizacji.

10 powodów, dla których warto wybrać program Inventor

 1. Generator kształtów pomaga uzyskać najlepszy możliwy projekt.
 2. Zaawansowane narzędzia do wizualizacji, ilustracji i animacji.
 3. Otwarty i połączony przepływ pracy dla nienatywnych danych programu Inventor.
 4. Zautomatyzowane i asocjatywne zestawienia materiałowe.
 5. Elastyczne narzędzia umożliwiają parametryczne i swobodne modelowanie.
 6. Solidne narzędzia do symulacji ruchu i analizy naprężeń.
 7. Wydajność w przypadku dużych złożeń i rysunków.
 8. Narzędzia projektowe do prowadzenia rur sztywnych, rur giętych i węży elastycznych.
 9. Narzędzia do projektowania i automatyzacji oparte na regułach i przyspieszające projektowanie.
 10. Uwzględnianie informacji produkcyjnych bezpośrednio w ramach modelu 3D.

Autodesk Inventor pomaga projektować produkty lepszej jakości jeszcze szybciej. Dzięki połączeniu programu Inventor z innymi narzędziami do projektowania produktów z kolekcji Product Design and Manufacturing osiągniesz więcej.

Dowiedz się więcej