Mobilny dostęp do AutoCAD

Aplikacja internetowa AutoCAD 

Dzięki aplikacji internetowej AutoCAD możesz teraz uzyskać dostęp do najnowszych rysunków z dowolnego miejsca bez konieczności posiadania programu AutoCAD zainstalowanego na komputerze.

Przeglądaj, edytuj, twórz i udostępniaj rysunki CAD w uproszczonym interfejsie internetowym, który działa w przeglądarce internetowej. Za pomocą aplikacji AutoCAD Web możesz łączyć się z usługami Autodesk Drive, Autodesk Docs i innymi magazynami w chmurze.

Aplikacja mobilna AutoCAD 

Dzięki aplikacji mobilnej AutoCAD możesz zawsze i wszędzie korzystać z możliwości programu AutoCAD. Dzięki łatwym w użyciu narzędziom na smartfonie lub tablecie możesz wykonywać pomiary na placu budowy i edytować rysunki CAD podczas spotkań z klientami - nawet w trybie offline. 

Aplikację mobilną AutoCAD można pobrać w sklepie z aplikacjami.

Łatwiejsza współpraca

Komunikuj się szybciej i wprowadzaj zmiany w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji internetowych i mobilnych AutoCAD. Udostępniaj kolegom z zespołu kontrolowaną kopię swojego rysunku i bezpiecznie przeglądaj i oznaczaj rysunki CAD kolegów bezpośrednio w programie AutoCAD.

Aplikacje internetowe i mobilne AutoCAD oferują ciągłą łączność, umożliwiając dostęp do rysunków niezależnie od miejsca pobytu. Przeglądaj, edytuj i zapisuj pliki DWG przechowywane w chmurze bezpośrednio w programie AutoCAD na praktycznie każdym urządzeniu. Uzyskaj dostęp do plików przechowywanych w chmurze firmy Autodesk, a także u wiodących dostawców usług przechowywania w chmurze: Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox i Box.