Przegląd produktów Autodesk do projektowania infrastruktury

Projektowanie infrastruktury lądowej jest niezwykle skomplikowanym procesem, wymagającym często połączenia pracy wielu stron projektu, działów a nawet firm.

Autodesk wychodzi z propozycją rozwiązań, które są ze sobą kompatybilne i wzajemnie się uzupełniają. Istotną zaletą tych rozwiązań, poza głównymi funkcjami koniecznymi do projektowania infrastruktury są również szerokie możliwości zarządzania projektem oraz stosowanie technologii BIM. Do najważniejszych należą: 

  • Skuteczne wspieranie zespołów projektowych w znajdowaniu najlepszych rozwiązań
  • Poprawienie jakości projektu przez co zwiększenie liczby otrzymywanych zleceń
  • Skrócenie czasu projektowania przez co obniżenie kosztów realizacji projektu
  • Możliwość przeprowadzania analiz w celu optymalizacji
  • Ograniczanie ilości błędów w projekcie przez co brak konieczności przeróbek na etapie realizacji
  • Zwiększenie zaangażowania interesariuszy projektu
  • Możliwość spełnienia wymagań klienta
  • Projektowanie z uwzględnieniem min. wpływu na środowisko 
  • I wiele innych…

Czy znasz wszystkie niżej wymienione produkty z portfolio Autodesk?

solutions

Wypełnij formularz poniżej, aby otrzymać dostęp do materiału poświęconemu rozwiązaniom Autodesk dedykowanym do projektowania infrastruktury lądowej.
Wyrażam zgodę na kontakt przy użyciu mojego adresu e-mail i numeru telefonu w celu przedstawiania ofert i realizacji kampanii promocyjnych przez firmę TD SYNNEX Poland Sp. z o.o., firmę Autodesk Sp z o.o., Autoryzowanych Partnerów Autodesk (lista partnerów dostępna jest tutaj) oraz agencje marketingowe współpracujące z TD SYNNEX Poland Sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w oświadczeniu o ochronie prywatności.

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest spółka TD SYNNEX Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa). Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mailowy) przetwarzane będą w celach marketingowych, czyli w szczególności w celu przedstawiania ofert produktów firmy Autodesk przez nas dystrybuowanych. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby promować ofertę oprogramowania Autodesk. Twoje dane mogą zostać przekazane spółce Autodesk (Autodesk Sp. z o.o., ul. Lubomirskiego 24, 31-509 Kraków), Partnerom handlowym firmy Autodesk, których lista jest dostępna tutaj lub agencjom marketingowym współpracującym z TD SYNNEX Poland sp. z o.o. (lista agencji dostępna jest tutaj), celem przedstawienia najkorzystniejszych ofert produktów Autodesk.

Masz prawo: wycofać swoją zgodę e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com, dostępu do swoich danych, przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Twoje prawa zostały naruszone. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych. Sprzeciw możesz wnieść do nas e-mailem na adres marketing.datechpl@tdsynnex.com. Masz pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód.