Revit 2023 - Usługa Parametrów

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) w programie Revit umożliwia zwiększenie wydajności pracy i dokładności w całym cyklu rozwojowym projektu — od projektowania koncepcyjnego, wizualizacji i analizy po produkcję i budowę. 

Revit umożliwia:

  • rozpoczęcie modelowania w 3D z dokładnością i precyzją, automatyczną aktualizacją rzutów pomieszczeń, planów, elewacji i przekrojów wraz z rozwojem dalszym modelu,
  • automatyczne wykonywanie rutynowych, powtarzających się zadań, co pozwala skupić się na pracy o wyższej wartości.

Wraz z integracją z rozwiązaniami chmurowymi Autodesk zespoły projektowe mogą współpracować w dowolnym czasie i miejscu, używając programu Revit wraz z BIM Collaborate Pro – wydajnym i bezpiecznym, opartym na chmurze rozwiązaniu do współpracy i zarządzania danymi.

Obejrzyj krótki film mówiący o jednej z funkcjonalności programu Revit 2023 - Usługa Parametrów.