Rozwiązania Autodesk Construction Cloud

docs

Autodesk Docs to proste zarządzanie dokumentami AEC na wspólnym środowisku danych opartym na chmurze. Usługa Autodesk Docs zapewnia oparte na chmurze zarządzanie dokumentami i środowisko danych na platformie Autodesk Construction Cloud. Autodesk Docs pozwala:

  • zwiększyć dokładność przy mniejszej liczbie błędów i poprawek,
  • usprawnić procesy weryfikacji i zatwierdzania,
  • skoordynować pracę członków zespołu i uprościć planowanie projektów.

Chmurowe rozwiązanie Autodesk Docs w myśl odpowiedzi na wymagania Wspólnej Przestrzeni Danych (Common Data Environment) pozwala całemu zespołowi projektowemu zarządzać dokumentami i je kontrolować. Rozwiązanie Autodesk Docs ułatwia zespołom specjalistów AEC współpracę i zarządzanie danymi od projektu po realizację budowli, a także usprawnia procesy projektowe weryfikacji i zatwierdzania dokumentów.

Środowisko Autodesk Docs jest wykorzystywane przez cały cykl życia projektu przez wszystkich członków zespołu projektowego, w tym architektów, projektantów, inżynierów, wykonawców, podwykonawców, kreślarzy, specjalistów ds. procesów, menedżerów ds. BIM i VDC, kierowników projektów, właścicieli, wytwórców i wielu innych. 

Platforma Docs służy jako repozytorium plików projektowych, do których dostęp użytkownicy uzyskują poprzez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie. Określona struktura dostępu, kontrolowanie wersji dokumentów oraz standaryzacja formalnych procedur pomagają użytkownikom zachować ład i porządek wewnątrz środowiska projektowego. 


pro

BIM Collaborate Pro to współpraca zespołów i obecność procesów projektowych w jednym miejscu. Usługa BIM Collaborate Pro to oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy projektowej, które umożliwia zespołom:

  • porządkowanie danych projektowych, demokratyzację dostępu i łączenie zespołów,
  • poprawę widoczności projektów, aby zapewnić ich terminowe dostarczanie,
  • współpracę przy coraz bardziej złożonych projektach,
  • współtworzenie w programach Revit, Civil 3D i Plant 3D.

BIM Collaborate Pro łączy zespoły architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne na jednej platformie, upraszczając współpracę. Usprawnia komunikację, przyspiesza realizację projektów oraz zmniejsza liczbę poprawek i zapytań o informacje. Oprogramowanie BIM Collaborate Pro jest używane przez zespoły projektowe z różnych dziedzin, ale jest szczególnie przydatne dla menedżerów projektów, projektantów, oraz menedżerów i koordynatorów BIM.

Chmurowa usługa Collaborate Pro bazuje na modelu centralnym, który umożliwia pracę na modelach współdzielonych umieszczonych w przestrzeni chmurowej serwerów Autodesk. Wystarczy, że dany użytkownik posiada oprogramowanie oraz Internet i może pracować z dowolnego miejsca na świecie.

Platforma BIM Collaborate Pro służy jako przestrzeń do śledzenia postępów prac projektowych, automatycznego wykrywania potencjalnych kolizji międzybranżowych, ich zarządzaniem, a także do przeglądania całości skoordynowanych modeli. Chmurowa natura rozwiązania nie wymaga posiadania dedykowanej infrastruktury sieciowej oraz nie ogranicza użytkownika w kontekście miejsca i czasu pracy nad projektem. Wystarczy, że dany użytkownik posiada dedykowane oprogramowanie Autodesk oraz dostęp do Internetu.