Zarządzanie cyklem życia produktów - Upchain

Jedną z kilku platform zarządzania cyklem życia produktów, jakie ma w swojej ofercie Autodesk jest Upchain, czyli platforma chmurowa wspierająca m.in.:

  • zarządzanie danymi produktów,
  • wprowadzanie nowych produktów,
  • współpracę z podwykonawcami,
  • zarządzanie jakością,
  • zarządzanie zmianami.

Fusion 360 Manage with Upchain oznacza oparte na chmurze zarządzanie danymi i procesami, które łączy ludzi, procesy i dane, aby szybciej wprowadzać produkty na rynek. Konfigurowalne, gotowe przepływy pracy i integracja z wieloma programami CAD zapewniają szybkie rozpoczynanie pracy i łatwe skalowanie.

Autodesk PLM oferuje centralne źródło danych, zarządzając jednocześnie złożonymi procesami i przepływami pracy, co usprawnia współpracę na aktualnych danych o produktach.

Dowiedz sie więcej na temat Fusion 360 Manage with Upchain ze specjalnie przygotowanej broszury poniżej.