Zintegrowane modelowanie zakładów przemysłowych z Autodesk

Zintegrowane modelowanie zakładów przemysłowych (ang. integrated factory modeling) łączy:

  • modelowanie informacji o budynku (BIM)
  • cyfrowe planowanie zakładów przemysłowych,

tworząc cyfrową reprezentację obiektów i sprzętu produkcyjnego.

Korzystając z powstałego w ten sposób centralnego i zawsze aktualnego modelu, uczestnicy projektu z różnych dziedzin mogą wspólnie planować, projektować, weryfikować, budować i eksploatować zakłady przemysłowe.

Rozwiązania Autodesk dla zakładów przemysłowych pozwalają usprawnić działalność i poprawiać wyniki biznesowe. Zintegrowane modelowanie zakładów przemysłowych pomaga zoptymalizować plan zakładu, zminimalizować przestoje, zwiększyć wydajność energetyczną i materiałową oraz poprawić komunikację i wgląd w dane.

Elastyczna fabryka

Dowiedz się więcej na temat zintegrowanej fabryki - wyzwaniach przed jakimi stoją producenci oraz założeniach projektów w zakresie planowania fabryki - pobierz broszurę poniżej.